Angela Furtună: scriitoarea și omul

Journalist of The Year 2013 in Culture
Journalist of The Year 2013 in Culture
 • Angela Furtună

angelafurtuna@yahoo.com

 • Scriitoare, poetă, eseist, jurnalist și promotor cultural; activitate intensă de publicistică, critică și cronică literară, coordonatoare de proiecte literare și culturale; specialist în biblioteconomie și bibliografie.

Journalist of The Year 2013 in Culture

Autorate prestigioase:

 • Inițiator și Președinte proiect Zilele Monica Lovinescu (2005-2020) și Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.
 • Inițiator și Coordonator (2005-2020) proiect româno-francofilofon Primăvara Poeților în Bucovina – Le Printemps des Poètes en Bucovine, adaptarea modelului francez.
 • Inițiator și coordonator zeci de proiecte de memorie și etica neuitări în istoria și literatura Holocaustului și a Gulagului (2005-2020).
 • Angela Furtună a făcut parte din colectivul de specialiști români care au întocmit partea dedicată spațiului românesc din Enciclopedia intelectualilor din cealaltă Europă, sub coordonarea profesorului universitar, cercetător și scriitor Ionel Bușe. În cadrul acestei echipe a României, Angela Furtună a redactat articolul despre Monica Lovinescu  pentru enciclopedia La vie de l esprit en Europe centrale et orientale, depuis 1945Dictionnaire Enciclopédique (Éditions du Cerf, Paris, 2021, tipărităîn Franța)o operă colectivă de amploare la care au participat peste 150 de specialiști europeni (din Bulgaria, Polonia, Albania, Ungaria, Moldova, Cehoslovacia, Germania de Est (RDG), URSS, România, Ucraina, Slovenia, Estonia, Lituania, Belarus, Balcanii Occidentali, Vatican).  Vasta lucrare a fostcoordonată la Paris de scriitoarea și gânditoarea Chantal Delsol, profesor universitar emerit, membră a Institut de France, fondatoare și directoare a Institutului Hannah Arendt, cercetător și doctor în filosofie la Universitatea Marne-la-Vallée, colaboratoare a revistei Le Figaro, precum și descriitoarea Joanna Nowicki, 
Journalist of The Year 2013 in Culture

profesoruniversitar, doctor în științe ale informației și ale comunicării la Universitatea Cergy-Pontoise,Paris. Lucrarea s-a aflatsub egida unor prestigioase instituții științifice europene: La Fondation Simone et Cino Del Duca, L’Institut de France – l’Académie des Sciences morales et politiques, Le Laboratoire LT2D (Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires) et La Fondation de luniversité de Cergy-Pontoise, La fondation de CY Cergy-Paris-Université. Această Encicplopedie a intelectualilor din cealaltă Europă a fost desemnată a fi un Monument decisiv al Europei, mizând pe adevărul incontestabil că succesul întâlnirii intelectualilor Occidentului cu cei ai Estului într-o adevărată Europă comună ține de armonizarea celor două etici, care încă sunt atât de diferite: etica Europei Occidentaleși etica Europei Centrale și de Est.  

 • Membră a Uniunii Scriitorilor din România, din 2002.
 • Membră a PEN CLUB România afiliat PEN CLUB INTERNAȚIONAL – București, din 2018.
 • A scris 25 de volume de autor și apare în zeci de antologii, dicționare, enciclopedii, panorame ale literaturii române și europene.
 • Multiplu premiată în țară și în străinătate, pentru poezie, literatură, eseu și activitate scriitoricească, jurnalism cultural, memorie, est-etică și recuperare, atitudine civică.
 • Decorată în Statele Unite ale Americii, de către North American Romanian Press Association, în 2013, apoi 2014, cu Titlul de Journalist of The Year in Culture. Proiectele de participare: monografii Monica Lovinescu și, respectiv, Monseniorul Vladimir Ghika: Sfânt, Prinț, Martir și Preot.
 • A reprezentat România ca invitat oficial la primele șapte ediții ale Festivalului Internațional Poezia la Iași.
 • Decorată de World Organization Of Bukovinian Jews cu Letter of Merit, 2011, Israel, pentru creativitate și valoare estetică a operei, dialog intercultural, apărarea valorilor democratice, opoziția față de ascensiunea antisemitismului și pentru spiritul dreptății.
 • În onoarea Angelei Furtună au fost plantați 10 copaci în Pădurile de pe Muntele Carmel, pentru merite în promovarea umanismului, a valorilor și a excelenței creatoare.
 • Despre Angela Furtună. Aprecieri critice :
 • Vedem în producţia pe deplin matură a Angelei Furtună una din creaţiile de seamă ale literaturii române de azi. /…/ Manifestînd o frenezie a compoziţiei textuale insolite, în macro ca şi în microstructura poemelor, autoarea trece de la o asociere la alta, pe direcţia unui “descriptivism” vizionar care, concomitent, discreditează şi creditează realul convocat cu o grandilocvenţă erudită ce ne duce gîndul la Saint-John Perse. înghiţit şi metabolizat de structura textuală, realul continuă a-şi emite semnalele, aidoma acelor vieţuitoare studiate de biologi pe un areal vast în care, deşi părelnic pierdute în libertate, pot fi reperate în orice moment, graţie unor mici dispozitive ce li s-au ataşat. Astfel undele realului îşi continuă curgerea sub stratul discursului care, sacrificîndu-l în planul său, îi datorează propriul său fast, propria sa luxurianţă gongorică. Angela Furtună tricotează somptuos pe canavaua datelor cotidianului respins în aspectul său imediat, cu ajutorul aparatului stilistic în combustibilii căruia intră şi preţiozitatea, însă asimilat în zona sa mai adîncă, din care izvorăsc mirifice spontaneităţi. (Gheorghe Grigurcu în România literară, 2005)
Journalist of The Year 2013 in Culture

Angela Furtună este o poetă puternică, de o profundă şi netrucată intelectualitate, înzestrată cu o infatigabilă imaginaţie, precum şi cu o mare disponibilitate afectivă. (Simona Grazia-Dima, România literară, 2006)

Journalist of The Year 2013 in Culture

Cu sensibilitate şi îndemnând în permanenţă la reflecţie, Angela Furtună s-a lăsat „contaminată”, dacă ni se permite exprimarea, de metoda analitico-sintetică pur lovinesciană, făcând apel, în cazul de faţă, la poza uşor mişcată, trunchiată, a unei întregi dinamici familiale (a Lovineştilor) în creşterea şi descreşterea sa publică, pentru a dezveli „adevărul” unei singure fiinţe umane. Şi, într-un rafinat joc de oglinzi, pornind de la creionarea unui portret de intelectual se ajunge, în fapt, la portretizarea unei epoci în integralitatea sa, a unor decenii, mai exact, de întristătoare amintire; apoi se revine, prin reversibilitate metonimică, în punctul de plecare, totul pe fondul unei subtile hermeneutici a istoriei colective împrumutînd elemente preluate, nu în ultimul rînd şi nu fără o reală stăpînire a pîrghiilor interdisciplinare, din psihanaliză. (Livia IacobConvorbiri Literare, 2016)

Originea poeziei Angelei Furtună provine dintr-o hipermnezie, din arta devastatoare de a-și aminti totul în cele mai mici amănunte. Resturi de timp și de viață incomplet asimilate în ființă ies la iveală și atacă timpul prezent. Spațiul e coroziv, gândirea sluțește expresia feței, nu o lasă să-și afle seninătatea. Lupta cu timpul e pierdută dinainte, dar poezia salvează tot ce nu a fost trăit, poezia salvează sensurile pierdute și schimbă cursul ratărilor. (Șerban AxinteConvorbiri Literare, 2017)


Puţin interesată de ultimele mode poetice, care operează mai degrabă cu senzaţii decât cu sentimente, Angela Furtună scrie o poezie anticanonică, elegiac-meditativă, interiorizată, din care nu lipsesc însă accentele de revoltă sau grimasa sarcastică, iar trăirile sunt trecute întotdeauna prin filtrul reflecţiei. (Octavian SovianyConvorbiri Literare, 2016)


Vedem în Angela Furtună un admirabil curaj al solitudinii, într-o vreme în care Poezia este evacuată cu brutalitate la periferia existenţei cotidiene, dominată de un feroce pragmatism mercantil şi miop. Dialogul scriitoarei cu Brâncuşi, ţăranul oltean, care a hipnotizat planeta şi a înălţat Coloana Infinită a spiritului spre nemărginirea din noi şi din afara noastră, serveşte ca un exemplar stimulent liric nu doar visătoarei Kamakura, personaj ce domneşte peste posteritate şi peste prezent, ci şi ucenicilor ei intru frumuseţe, îngândurare şi vis. (Norman Manea, 2015)

 

O operă ce reconfirmă înalta apreciere pe care am dat-o mereu forţei, creativitatăţii şi intelectului Angelei Furtună, care este şi o apărătoare redutabilă a unor principii civice exemplare. (Devis Grebu)

 

O constantă a poeziei Angelei Furtună, remarcată și în volumele sale precedente, este hiperbolizarea unor trăiri și stări cotidiene la scara nesfârșită a universului. O trecere firească, lină, de la minuscul la infinit, de la personal la universal, în care tonurile minore devin o simfonie a universului, firescul cotidian se transformă hiperbolic într-o chestiune a spațiului infinit. (Tudorel UrianViața Românească, 2017).

Journalist of The Year 2013 in Culture

Stimată Doamnă Angela Furtună,

Journalist of The Year 2013 in Culture

Ce minunat cadou mi-ați făcut! Am primit cartea “Post-hipnotice” și vă mulțumesc mult.

Am început să o citesc cu pasiune. Este o carte-eveniment. O voce puternică, lucidă, cu infinite inflexiuni. Iar prezentarea grafică a lui Devis Grebu (pe care l-am cunoscut la Paris) este fabuloasă.

Lumea de mâine va fi lumea post-hipnozei.

Mi-a placut mult evocarea lui Lupasco și Fondane de la pagina 162.

Vă îmbrațisez,

Basarab Nicolescu » (Acad. Basarab Nicolescu, 10 ian. 2015, h.2 :03 A.M.)

 • Pentru a își impune vocea, precum Cassandra troiană, Angela Furtună propune un discurs liric de forță, contondent, un discurs care relevă iminența unei pierderi irecuperabile și, deopotrivă, durerea acestei pierderi. (Adrian Lesenciuc)

   

– Volumele autoarei, „Post-hipnotice”, „Elegiile de la Stalingrad”, „Ultimul mirador” și „Un trandafir de Babelio”, cern cu inspirat har asupra cititorului, prin poezie, lumina binefăcătoare a istoriei clipei, care conține deopotrivă timpul cunoașterii și timpul proiecției auctoriale”. (Ion Bulei)

 • Cotropitoare în poezia Angelei Furtună este amalgamarea culturii înalte şi mondiale cu cea populară şi locală. Rezultă o intertextualitate plurivocală şi orchestrată în contrapunct. Descântecul se ia de mână cu hiperbola sofisticată pentru a dinamiza remixuri ale memoriei şi ale zicerii. După hipnoză, memoria şi inspiraţia evadează din temniţa cosmică şi consună în ritmuri de acatist. Efectul este… hipnotic. (Felix Nicolau)

Studiile Angelei Furtună despre Monica Lovinescu sunt o bijuterie stilistică de o valoare excepțională. (Dennis Deletant)